Geef inzage in de stand van de R/C en andere relevante 4- en 58-rekeningen

De vraag ‘Wat is de huidige stand van mijn R/C?‘ kan je vanaf heden makkelijker beantwoorden.

Het is namelijk mogelijk om het saldo en de details van de 4- en 58-rekeningen weer te geven in het KMO-portaal.

Selecteer hiervoor de waarde ‘R/C en andere schulden‘ binnen de Configuratie-instellingen van het dossier:

Vervolgens wordt een een overzicht getoond van alle 4- en 58- rekeningen die voor het betreffende klantendossier in gebruik zijn.

Selecteer rechts binnen deze lijst de rekening(en) die je wil ‘openstellen’ voor de klant, bijvoorbeeld ‘R/C zaakvoerder‘.

Van zodra er één van de rekeningen geselecteerd wordt in de lijst, zal er rechts onderaan op het Dashboard van het KMO-portaal, een bijkomend venster geopend worden ‘R/C en andere schulden‘ waarin alle geactiveerde rekeningen verschijnen met rechts uitgelijnd telkens het saldo van de betreffende rekening.

De stand van een rekening dient dezelfde te zijn als deze in de boekhouding. De boekhouding is immers ‘master’ van deze gegevens.

TIP: Mocht blijken dat de weergegeven waarde verschilt van het saldo in de boekhouding, kan een Sync-opdracht zorgen voor de noodzakelijke gelijkstelling van de gegevens.

Wenst men meer detail omtrent de samenstelling van het saldo van de rekening, klikt men rechts op het bedrag (blauwe hyperlink) waarna binnen het menu Historiek de tab Historiek grootboekrekeningen wordt geopend.

Op deze tab worden vervolgens alle detailboekingen van de betreffende rekening getoond (in + en in -), evenals het saldo dat ook op het Dashboard af te lezen is.