Eenmanszaken: een specifieke verrijking voor Privé-gebruik

Hebt u binnen de portefeuille van uw kantoor eenmanszaken?

Dan wenst u voor deze dossiers mogelijks boekingsvoorstellen aan te maken die rekening houden met het gedeelte dat als privé-gebruik moet geboekt worden.

BELANGRIJK: De manier waarop de boekingsvoorstellen worden verwerkt door de ClearFacts-connector is sterk afhankelijk van het achterliggende boekhoudpakket(ten) bij u in gebruik. Mogelijks houdt de connector met uw boekhoudsoftware reeds rekening met de instellingen ‘privé-gebruik’ van het betreffende dossier en dient u de functionaliteit in ClearFacts NIET te gebruiken. Dit is het geval bij de connectoren van Wings, Expert-M en Adsolut.

Probeer deze functionaliteit dus steeds eerst even uit in een proefopstelling zodat u het eindresultaat correct kan inschatten.

Indien u de functionaliteit van ClearFacts wenst te gebruiken (bij EOL, WinBooks en BOB50), ga dan als volgt te werk om de opsplitsing automatisch uit te voeren tijdens de verwerking en validatie van de factuur en het boekingsvoorstel:


1. Open de Dossierinstellingen voor het betreffende dossier

2. Klik op de Dossier- en klantgegevens

3. Vink onderaan het vakje Eenmanszaak aan:

Let op: als u deze instelling onmiddellijk opslaat krijgt u bovenaan een rode melding die u vraagt om ook de aanvullende velden in het gedeelte Verrijken in te vullen.

4. Klik links op de Dossierinstellingen Verrijken 

5. Geef in het veld % Privé-gebruik het algemene percentage van de opsplitsing in. Het betreft het percentage van de kost dat op de Rekening Privé-gebruik zal geboekt worden.

6. Selecteer vervolgens ook de Rekening Privé-gebruik waarop het privé-gedeelte van de kost moet geboekt worden.

7. Sluit af door de instellingen te bewaren: Opslaan

In de volgende stap selecteert u de grootboekrekeningen waarop het percentage Privé-gebruik moet toegepast worden: 

8. Selecteer binnen de Configuratie van het dossier de Rubrieken resultatenrekeningen:

9. Voor de rekeningen waarop u het percentage Privé-gebruik wil toepassen, klikt u rechts op het icoontje Deze rubriek bewerken:

10. Vink voor de betreffende rekening het veldje Toepassing Privé-gebruik aan.

Let op: Automatisch worden de algemene dossierinstellingen overgenomen voor het % Privé-gebruik en de Rekening Privé-gebruik. Mocht u deze instellingen, voor de betreffende rekening, alsnog anders willen instellen, overschrijft u de algemene waarden met specifieke waarden.

11. Sluit af door de instellingen te bewaren: Opslaan

12. Als resultaat wordt in het Rubriekenschema, op de betreffende rekening, vermeld dat de Aftrek privé geactiveerd werd en ziet u informatief het percentage en de rekening waarop het Privé-gebruik geboekt zal worden:


Opgelet: De uitsplitsing naar Privé-gebruik wordt pas toegepast na het “Verwerken” van het boekingsvoorstel waarin de betreffende kostenrekeningen worden gebruikt.

Mogelijks is de uitsplitsing dus nog niet zichtbaar bij de eerste opening van het boekingsvoorstel in de Werklijst.

Wees gerust, wanneer u de boekingsvoorstellen niet opent en bewerkt in de Werklijst (u valideert bijvoorbeeld uitsluitend ‘technisch’ in ClearFacts en ‘inhoudelijk’ in het boekhoudpakket), wordt de uitsplitsing automatisch toegepast bij het “Verzenden” van de boekingsvoorstellen naar het boekhoudpakket.


TIP: Wanneer het klantendossier een eenmanszaak betreft, zorgt u best ook voor een ‘Beperkte rapportering’ binnen het KMO-portaal.

Voor eenmanszaken is het immers niet zinvol om de ‘financiële situatie’ van het dossier te tonen in het KMO-portaal.

Vink de instelling aan bij de Dossierinstellingen [Algemeen]:

Lees het nieuwsitem van 06/11/2016 voor meer informatie betreffende deze instelling.