Doorklikken naar interessante Apps & links vanuit uw portaal

Vanaf nu is het mogelijk om vanuit uw KMO-portaal te navigeren naar andere applicaties (apps) of interessante websites (links).

U kan de apps en links die voor u klaargezet worden raadplegen door te klikken op uw profiel rechts boven, en vervolgens op “Apps en links”.

Initieel werden er voor u vier generieke links klaargezet.

U kan hiermee rechtstreeks doorklikken naar de relevante documenten van uw onderneming bij de Balanscentrale, het Staatsblad of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  • De Balanscentrale van de Nationale Bank van België: uw jaarrekeningen
  • Het Belgische Staatsblad: uw officiële publicaties en aktes
  • De Kruispuntbank van Ondernemingen: uw officiële ondernemingsgegevens
  • Nuttige informatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Mogelijks voegt uw kantoor op termijn nog andere apps & links toe, bijvoorbeeld voor uw facturatie- of rapporterings-toepassingen.