Een aangepaste lay-out om facturen te annoteren

Vanaf vandaag wordt het manueel annoteren een stukje eenvoudiger. De scherm lay-out werd aangepast zodanig dat de annotering kan worden afgewerkt op één pagina.

Vul, zoals steeds, eerst de verplichte Basisgegevens aan van de factuur:

  • De Tegenpartij: Leverancier of Klant
  • Het Totaal-bedrag van de factuur in EURO inclusief BTW
  • De Factuurdatum
  • De Vervaldatum

De Detaillijnen kunnen ingevuld of gecorrigeerd worden van zodra de basisgegevens ‘Tegenpartij’ en ‘Totaal’ bovenaan werden ingevuld.

Zorg ook hier dat de verplichte velden van minstens één detaillijn ingevuld worden (Rubriek, bedragen en BTW-code).

De velden van de eerste detaillijn zullen maximaal automatisch worden ingevuld op basis van de instellingen en de historische gegevens uit je boekhouding.

Het totaal-bedrag van de factuur zal bovenaan gecontroleerd worden op de som van de detaillijnen. Zorg er voor dat deze som klopt vooraleer de factuur te verwerken.

Enkele tips:

  • Gebruik de icoontjes rechts naast de Tegenpartij om een nieuwe Tegenpartij aan te maken, een Tegenpartij te zoeken of te bewerken.
  • Zoomen: Klik op de [Ctrl] toets terwijl je de muis scrolled en zoom zo de pagina in en uit.
  • Klik op het hand-icoontje bovenaan rechts om de pagina ‘vast’ te kunnen nemen en met de muis te bewegen (links, rechts, boven, onder).
  • Klik op <Verwerken zonder detail> indien u niet zeker weet met welke gegevens u de detaillijn moet aanvullen.

Manueel annoteren - Nieuw

Geef een reactie