Bepaal zélf de apps & links in het App Center van uw klanten

Reeds enige tijd beschikken uw KMO-klantondernemers in hun klantenportaal over een App center waarin verschillende Apps & links kunnen opgenomen worden.

Sinds kort beschikt u als accountant / boekhouder over de mogelijkheid om zelf te bepalen welke Apps & links opgenomen worden in het App center van uw klanten!

We maken hierbij een onderscheid tussen algemene instellingen op kantoorniveau, en mogelijke afwijkingen op deze kantoorinstellingen op dossierniveau.

Instellingen op Kantoorniveau

 

Als Admin-gebruiker vindt u binnen de kantoorinstellingen de tab “Apps”. In deze tab kan u drie acties uitvoeren, die we elk kort overlopen:

 1. Een beschikbare App installeren vanuit de ClearFacts marketplace
 2. Zelf een  nieuwe App aanmaken en installeren
 3. De geïnstalleerde Apps configureren en beheren
Een beschikbare App installeren vanuit de ClearFacts marketplace

In de ClearFacts marketplace kan u een aantal Apps terugvinden die we centraal hebben klaargezet.

Om een App te installeren klikt u de App aan en klikt u vervolgens op de blauwe “Installeer” knop. Na installatie zal deze App beschikbaar worden in de lijst van Geïnstalleerde apps voor uw kantoor. De Geïnstalleerde apps kunnen nadien voor alle of voor een selectie van de dossiers van uw kantoor geactiveerd worden.

De lijst van beschikbare apps in de marketplace zal naar verloop van tijd stelselmatig uitgebreid worden.

Zelf een nieuwe App aanmaken en installeren

U kan zelf ook Apps of links aanmaken. Hiervoor volstaat het om een naam, een URL (domeinnaam), een korte beschrijving en een afbeelding in te voeren. Indien gewenst kunnen de tekstuele elementen ook vertaald worden.

Voorbeelden van Apps die u zelf zou kunnen aanmaken zijn:

 • Een link naar (een bepaald onderdeel van) uw eigen website
 • Een link naar het door u geprefereerde facturatie-pakket
 • Een link naar een interessante website die u aanbeveelt aan uw klanten
 • Een eigen ontwikkelde toepassing
De geïnstalleerde Apps configureren en beheren

Binnen de lijst van Geïnstalleerde apps vindt u een overzicht van 1) de Apps die u hebt geïnstalleerd uit de marketplace, 2) de Apps die u zelf hebt aangemaakt, en 3) een aantal Apps die we zelf al standaard voorzien hebben (NBB, FOD justitie, KBO).

In deze lijst kan u onder meer bepalen welke Apps standaard getoond moeten worden aan al uw klanten: Duid hiervoor in de kolom “Configuraties” aan welke dossier-configuraties de betreffende App standaard moeten krijgen:

In bovenstaand voorbeeld wordt de Facturatie app standaard opgenomen binnen het App center van alle dossiers van het kantoor met Configuratie C.

Ter herinnering: de configuratie op dossierniveau bepaalt of uw klanten enkel documenten kunnen doorsturen (Config B), enkel de terugkoppeling kunnen raadplegen (Config D), of zowel documenten kunnen doorsturen als de terugkoppeling kunnen raadplegen (Config C). Meer dan 90% van de dossiers op ClearFacts staat vandaag ingesteld met Configuratie C.

Daarnaast kan u in dit scherm ook nog:

 • Apps die u zelf hebt aangemaakt beheren of verwijderen
 • Apps uit de marketplace deïnstalleren
 • Standaard ClearFacts onderdelen vervangen door uw eigen apps
  • Hiervoor kan u gebruik maken van de “drop down” selectievelden bovenaan de lijst.
  • Voorbeeld: U gebruikt naast ClearFacts ook Silverfin voor rapportering, en zou liever de standaard ClearFacts rapporten niét tonen aan uw klanten maar wel Silverfin. Dan volstaat het om de Silverfin App aan te maken (met een kantoorspecifieke URL), en vervolgens Silverfin te selecteren als rapporteringsapp.
Instellingen op dossierniveau

 

Naast de algemene instellingen op kantoorniveau, kan u per dossier afwijkende instellingen gebruiken. Deze past u op dossierniveau aan binnen Dossierconfiguratie -> Apps.

Op die manier kan u bijvoorbeeld op dossierniveau bepaalde Apps of links activeren of desactiveren.