Doorgevoerde wijzigingen aan het dashboard

Geregeld werden er nog vragen gesteld over de weergave en samenstelling van de kerncijfers in het KMO-portaal.

Teneinde de misverstanden hieromtrent tot een minimum te beperken, werden volgende 3 structurele aanpassingen doorgevoerd begin mei 2018:

 1. Een aangepaste samenstelling & terminologie van de kosten, de opbrengsten en het resultaat;
 2. Het gecombineerd aanpassen van de kerncijfers en grafieken in functie van de geselecteerde periode;
 3. Het verwijderen van de prognose informatie en de vergelijking met het vorig boekjaar.

Dit nieuws item concentreert zich op de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie. Voor een volledig overzicht van de inhoud van het dashboard kan u terecht in FAQ1 (via het [icon name=”user-o” class=”” unprefixed_class=””]-icoontje rechts boven uw kmo-portaal,  en vervolgens [icon name=”question” class=”” unprefixed_class=””]  Help)

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

 • Helemaal bovenaan het dashboard wordt nu de periode geselecteerd. Het betreft het boekjaar waarvoor men de kerncijfers en de grafieken wil oproepen. Dit kan zowel met de blauwe pijltjes (links en rechts) als met het selectie-lijstje. Standaard staat het huidige, actieve boekjaar ingesteld.
 • Het kerncijfer Omzet wordt vervangen door Bedrijfsopbrengsten en wordt samengesteld uit alle grootboekrekeningen [70 tem 74] voor het geselecteerde boekjaar.
 • Het kerncijfer Kosten wordt vervangen door Bedrijfskosten en wordt samengesteld uit alle grootboekrekeningen [60 tem 64] voor het geselecteerde boekjaar.
 • Er zijn een aantal wijzigingen in het derde blok (Bedrijfsresultaat):
  • Het kerncijfer Resultaat wordt vervangen door het Bedrijfsresultaat. Het betreft het resultaat van de equatie [Bedrijfsopbrengsten – Bedrijfskosten] of [70 tem 74] – [60 tem 64].
  • Omdat het resultaat in het huidige (en het vorige) boekjaar meestal nog niet volledig is, spreken we van “Voorlopig bedrijfsresultaat” in het huidige boekjaar en van “(Voorlopig) bedrijfsresultaat” in het vorige boekjaar.
  • Naast het bedrijfsresultaat worden ook de Operationele marge weergegeven (linksonder) en het Resultaat vóór belastingen(rechtsonder) weergegeven:
   • De Operationele marge drukt het Bedrijfsresultaat uit als percentage van de Bedrijfsopbrengsten.
   • Het Resultaat vóór belastingen geeft het resultaat weer van de ‘Totale opbrengsten’ minus de ‘Totale kosten’ voor het geselecteerde boekjaar. Het betreft het resultaat (winst of verlies) van het boekjaar, inclusief de financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten, vóór de verwerking van de belastingen.
 • Verder worden ook de Andere opbrengsten [de rekeningen 75 en 76] en Andere kosten [de rekeningen 65 en 66] vermeld in Blok 1 en 2 (links onder) evenals de Totale opbrengsten en kosten (rechts onder).
 • Op elk van de kerncijfers uit Blok 1 en 2 kan men via de blauwe hyperlinks ‘doorklikken’. De lijst van onderliggende boekingen wordt, net als vroeger, getoond binnen de tab Historiek grootboekrekeningen.
 • Alle kerncijfers worden via ‘mouseovers‘ toegelicht. De gebruiker ziet een korte verklarende omschrijving wanneer hij/zij met de muis over het kerncijfer beweegt.

De grafieken:

De grafieken evolueren nu mee met het geselecteerde boekjaar bovenaan. Er kan geen boekjaar meer ingesteld worden voor elke grafiek afzonderlijk.

Binnen de grafieken zelf wordt met dezelfde kerncijfers gewerkt als bovenaan: het Bedrijfsresultaat per boekperiode (grafiek links) en de Bedrijfsopbrengsten en -kosten (grafiek rechts).

Ook binnen de grafieken wordt gebruik gemaakt van mouseovers en wanneer men op de balkjes met Bedrijfsopbrengten en -kosten klikt, wordt (net als vroeger) de lijst van onderliggende boekingen opgeroepen voor de betreffende boekperiode, binnen de tab Historiek grootboekrekeningen.