Hoe toon je alleen ‘gevalideerde’ kerncijfers op het Dashboard?

Voor bepaalde dossiers is het niet opportuun om de kerncijfers, die bovenaan de Home-pagina van het klantenportaal getoond worden (Dashboard), in ‘realtime‘ te tonen.

Realtime betekent immers dat er automatisch een herberekening van de kerncijfers gebeurt bij iedere boeking of verwerking van documenten voor het betreffende dossier.

In dat geval dient de klant, bij de interpretatie van de kerncijfers van zijn onderneming, er zich goed bewust van te zijn dat het getoonde bedrijfsresultaat nog niet definitief is en enkel de reeds verwerkte documenten en boekingen bevat.

Als dossierbeheerder kan u vanaf nu de eventuele misverstanden die met de realtime weergave gepaard gaan beperken. U kan ervoor kiezen om de berekening van de kerncijfers enkel te laten gebeuren met boekingen uit reeds verwerkte (of gevalideerde) boekperiodes.

Welke zijn de reeds verwerkte (of gevalideerde) boekperiodes?

Het zijn alle boekperiodes die de datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’ + 1 voorafgaan.

Ter info: de datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’ wordt aangepast en ingegeven bij elke manuele synchronisatie van het dossier en wordt links bovenaan in de menu-balk van het klantenportaal getoond:

Enkele voorbeelden van de berekening:

  1. Met een datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’ = 19/01/2018 is de boekperiode die overeenstemt met 19/01 + 1 dag = 20/01 = 201801, we berekenen daarom de kerncijfers tot en met de vorige boekperiode, met name 201712.
  2. Met een datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’ = 30/06/2018 is de boekperiode die overeenstemt met 30/06 + 1 dag = 01/07 = 201807, we berekenen daarom de kerncijfers tot en met de vorige boekperiode, met name 201806.
  3. Met datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot’ = 29/06/2018 is de boekperiode die overeenstemt met 29/06 + 1 dag = 30/06 = 201806, we berekenen daarom de kerncijfers tot en met de vorige periode = 201805 (of tot 201803 ingeval van een kwartaaldossier).

Hoe ga je te werk om een dossier op deze manier te configureren?

Ga naar Dossierinstellingen – Algemeen en vink daar de optie aan ‘Toon de kerncijfers enkel voor de reeds verwerkte boekperiodes?‘:

Klik vervolgens op Opslaan.

Ga nu naar het klantenportaal van het betreffende dossier (KMO view) en stel volgende 2 wijzigingen vast:

TIP: Mogelijks dien je eerst het cache-geheugen van je browser te verversen. Klik hiervoor op <Ctrl F5>.

  • De kerncijfers van het lopende boekjaar worden nu beperkt volgens de hierboven beschreven berekeningsmethode en de KMO-eindgebruiker wordt hierop attent gemaakt via een extra info-boodschap.

  • Binnen de grafieken ‘Bedrijfsresultaat’ en ‘Bedrijfsopbrengsten en -kosten’ worden alle boekperiodes volgend op de reeds verwerkte boekperiodes aangegeven met grijs-ingekleurde balkjes.

TIP:

Wil u voor uw kantoor alle nieuwe dossiers opstarten met deze configuratie? Stel in dat geval de optie standaard in op kantoorniveau. Deze vind je bij de kantoorinstellingen: