Menu Historiek: Openstaande Leveranciers en Klanten

Binnen het Archief van de toepassing kan je de Aan- en Verkoopfacturen terugvinden en raadplegen van zodra ze opgenomen werden in je boekhouding.

De status <Betaald> binnen het Archief geeft aan of de betreffende factuur volgens je boekhouding reeds volledig betaald werd of niet.

Opgelet: Je boekhouding loopt steeds achter op de realiteit!

 • Hou daarom altijd rekening met de datums die bovenaan links van de toepassing worden weergegeven (bijgewerkt tot …).
 • Facturen die na de datum ‘Boekhouding bijgewerkt tot:’ werden doorgestuurd en betalingen die later werden uitgevoerd dan de datum ‘Financiële dagboeken bijgewerkt tot:’ zijn wellicht nog niet (volledig) verwerkt in je boekhouding.
 • Hierdoor is de status <Betaald> van de (recentste) facturen en betalingen vaak indicatief.

Binnen het Archief worden de individuele transacties met een leverancier of klant echter niet getoond.

Hiervoor kan je vanaf nu terecht in het menu Historiek en meer bepaald op de tabs: Historiek Leveranciers en Historiek Klanten.

menu-historiek

Beide overzichten geven standaard een overzicht van de niet-betaalde aankoop- en verkoopfacturen (Betaald = Nee) volgens je boekhouding.

Voor elke factuur worden tevens de betalingen getoond die voor deze factuur reeds geregistreerd werden in je boekhouding.

Je kan zo bijvoorbeeld zien:

 • welke facturen nog niet (volledig) werden betaald volgens de huidige stand van je boekhouding
 • op welke datum je (een) betaling(en) voor een bepaalde factuur hebt uitgevoerd
 • of een factuur nog openstaat omdat er slechts een gedeelte van de factuur werd betaald
 • of er eventueel een dubbele betaling werd uitgevoerd voor een factuur

Per Leverancier of Klant krijg je het overzicht van alle geregistreerde boekingen voor de betreffende Tegenpartij.

historiek-leveranciers-voorbeeld-nbb

In het voorbeeld hierboven zie hoe de boekingen, telkens per Tegenpartij, worden voorgesteld:

 • De geregistreerde betalingen waaraan (nog) geen factuur, document of bewijsstuk kon worden gelinkt.
 • Vervolgens de facturen die nog niet afgesloten konden worden en dus ‘open’ staan (Betaald = Nee).
  • Het betreffen de facturen waarvoor nog geen betaling werd geregistreerd of waarvoor slechts een gedeeltelijke betaling werd geregistreerd.
 • Tenslotte de facturen en betalingen die samen zorgen voor een afgesloten boeking. De status ‘Betaald’ staat voor deze lijnen op ‘Ja’.

Opgelet: Indien facturen via domiciliëring worden betaald zal de betaling (op basis van de betaaldatum in de rekeningafschriften of CODA) in vele gevallen geregistreerd worden vóór dat de factuur of het passende bewijsstuk wordt verwerkt.

Gebruik de filters bovenaan het scherm (Tegenpartij, Betaald, Datum en Bedrag) om uw selectie te verfijnen.

Geef een reactie