Een beperkte rapportering … oa. voor eenmanszaken

Voor sommige dossiers die in ClearFacts worden geactiveerd, wordt de terugkoppeling van de boekhouding best beperkt.

Voor éénmanszaken bijvoorbeeld is het niet zinvol om de ‘financiële situatie’ van het dossier te tonen in het KMO-portaal.

Ook voor dossiers waar de financiële dagboeken slechts (zeer) sporadisch worden bijgewerkt, kan het opportuun zijn om de financiële situatie van het dossier niet te tonen in het KMO-portaal. Op die manier wordt de klant-ondernemer niet geconfronteerd met gegevens die (bijna) nooit up-to-date of correct zijn.

Vink voor deze dossiers (met Configuratie C of D) de optie <Beperkte rapportering> aan bij de Dossierinstellingen – Algemeen. Klik vervolgens op <Opslaan>:

optie-beperkte-rapportering

Binnen het KMO-portaal gelden voor de dossiers met deze instelling volgende beperkingen:

  • Op het Dashboard (Home-pagina) worden de volgende grafieken NIET weergegeven: Trend financiële liquiditeit, Vorderingen en schulden. Ook de kerncijfers mbt Liquiditeit worden niet getoond;
  • Binnen het menu Rapporten zijn de Vervaldagbalans klanten en – leveranciers NIET beschikbaar;
  • Het menu Historiek waarin de Historiek klanten, leveranciers en grootboekrekeningen kunnen worden opgeroepen, wordt NIET weergegeven;
  • Binnen het Archief worden de filters en kolommen Reeds betaald en Betaald NIET weergegeven bij de Aankoop- en Verkoopfacturen.

Geef een reactie