Hoe documenten samenvoegen?

Niet zelden wenst u twee of meerdere documenten samen te voegen met als doel ze als één nieuw document door te sturen naar de boekhouding.

  • U wenst bijvoorbeeld een bestelbon als bijlage te koppelen aan de aankoopfactuur en hen samen in te dienen.
  • In het archief wordt op die manier ook de bestelbon opgeslagen (als 2de of 3de pagina) bij de factuur, die niet altijd de relevante details bevat van de aangekochte goederen of diensten. 

Selecteer in de <Digitale postbus Aankoop> of <Verkoop> de documenten die u wenst samen te voegen.

Tip: Gebruik hiervoor de <Shift> en <Ctrl> toetsen samen met de muis om facturen selectief aan te duiden.

Klik vervolgens op het blauwe Samenvoegen-icoontje.

documenten-samenvoegen

In een volgende stap opent het gekende scherm zich waarin alle pagina’s van de geselecteerde documenten uitgestald worden.

Plaats eerst het document waarin zich de eerste pagina van het nieuwe document bevindt bovenaan. Gebruik hiervoor de pijlen links van het document.

Zet vervolgens de pagina’s in de gewenst volgorde. Respecteer de volgorde van boven-naar-onder voor de documenten en van links-naar-rechts voor de pagina’s.

Selecteer tenslotte de pagina’s die u wenst te gebruiken voor het nieuwe, samengestelde document door er telkens éénmaal op te klikken.

Vervolgens klikt u op de blauwe <Upload> knop om het document te (laten) verwerken.

documenten-samenvoegen-stap-2

Eenmaal de operatie voltooid, klikt u op de blauwe <Ik ben klaar> knop.

U heeft de mogelijkheid om de documenten die gebruikt werden voor de samenstelling integraal te behouden of te verwijderen uit de betreffende Digitale postbus.

documenten-samenvoegen-stap-3

Opgelet: Sommige pdf-documenten laten niet toe om opgesplitst en (weder)samengesteld te worden. Het betreft typisch digitale documenten die als pdf-document werden opgesteld en waarbij beveiligingsparameters een manipulatie van het document niet toelaten.

U wordt gewaarschuwd wanneer een dergelijke situatie zich voordoet adhv onderstaande boodschap:

documenten-samenvoegen-stap-4-foutboodschap

Geef een reactie