De ClearFacts Mobile App

Via de ClearFacts Mobile App wordt een gedeelte van de functionaliteit van het ClearFacts klantenportaal beschikbaar gesteld voor smartphones. De app vormt zo een handig verlengstuk van het ClearFacts klantenportaal.

De Mobile App heeft als voornaamste doelstellingen:

  • Makkelijk en snel documenten fotograferen en doorsturen naar het klantenportaal (bonnetjes, facturen en diverse documenten)
  • Een opzoeking verrichten in het documentenarchief van het dossier
  • De belangrijkste kerncijfers van een onderneming raadplegen

In dit item lichten we een aantal belangrijke punten toe met betrekking tot de installatie en het gebruik van de app. “De ClearFacts Mobile App” verder lezen

Hoe toon je alleen ‘gevalideerde’ kerncijfers op het Dashboard?

Voor bepaalde dossiers is het niet opportuun om de kerncijfers, die bovenaan de Home-pagina van het klantenportaal getoond worden (Dashboard), in ‘realtime‘ te tonen.

Realtime betekent immers dat er automatisch een herberekening van de kerncijfers gebeurt bij iedere boeking of verwerking van documenten voor het betreffende dossier.

“Hoe toon je alleen ‘gevalideerde’ kerncijfers op het Dashboard?” verder lezen

Kantoorschema: Verbeteringen aan de GL-rekening-configuratie

Via het kantoorschema bepaalt u welke grootboekrekeningen gebruikt kunnen worden tijdens de validatie van boekingsvoorstellen. Verder bepaalt u binnen het schema ook de hoofdrubriek en de standaard BTW-code van deze rekeningen.

Recent werden er 2 nieuwe functies toegevoegd aan het kantoorschema:

  1. De mogelijkheid om voor balansrekeningen een apart schema aan te maken
  2. De mogelijkheid om bepaalde grootboekrekeningen te gebruiken voor zowel aankoop als verkoop

“Kantoorschema: Verbeteringen aan de GL-rekening-configuratie” verder lezen

Doorgevoerde wijzigingen aan het dashboard

Geregeld werden er nog vragen gesteld over de weergave en samenstelling van de kerncijfers in het KMO-portaal.

Teneinde de misverstanden hieromtrent tot een minimum te beperken, werden volgende 3 structurele aanpassingen doorgevoerd begin mei 2018:

  1. Een aangepaste samenstelling & terminologie van de kosten, de opbrengsten en het resultaat;
  2. Het gecombineerd aanpassen van de kerncijfers en grafieken in functie van de geselecteerde periode;
  3. Het verwijderen van de prognose informatie en de vergelijking met het vorig boekjaar.

“Doorgevoerde wijzigingen aan het dashboard” verder lezen

UPDATE: Wat gebeurt er tijdens de ‘verrijking’ tot een boekingsvoorstel?

In het Nieuwsitem van 21/08/2016 worden de verschillende stappen in het verwerkingsproces van een factuur besproken:

Gezien de verdere optimalisatie en de invoering van ‘machine learning’ binnen stap 3 van het verwerkingsproces, wordt ‘het verrijken‘ binnen dit item verder toegelicht. “UPDATE: Wat gebeurt er tijdens de ‘verrijking’ tot een boekingsvoorstel?” verder lezen